1 week geleden

Beheer Pelikaanhof

Zomerrooster Blinker 20 juli t/m 14 augustus 2020 - mailchi.mp/d3738e52f559/zomerrooster-blinker-20-juli-tm-14-augustus-2020 ... Bericht uitklappenBericht inklappen

Bekijk op Facebook

3 weken geleden

Beheer Pelikaanhof

[verkeerd geplaatste fietsen]

Beste bewoners,

Zoals we laatst hebben aangekondigd gaat er weer strenger gelet worden op verkeerd geplaatste fietsen. Nu blijkt dat er toch nog wat onduidelijkheden bestaan rondom de regels. Daarom willen wij dit graag even ophelderen middels deze post.

Allereerst, alle fietsen die buiten de rekken staan op de binnenplaats kunnen mogelijk verwijderd worden. Dit staat overigens vermeld in de huisregels, op de borden en wordt meegedeeld tijdens het welkomstgesprek.

Ten tweede, eens in de zoveel tijd worden alle fietsen op de binnenplaats gestickerd. Als de sticker langer dan drie weken op de fiets zit, wordt de fiets weggehaald.

Ten derde, de fietsen worden niet door ons weggehaald maar door de Blinker. Voor klachten over een verwijderde fiets, of om de fiets weer terug te kopen kan je contact opnemen met de Blinker of langsgaan bij hun kantoor in de kelder van toren D.

Wij hopen hiermee de onduidelijkheden te hebben verholpen.

Groetjes,

Het beheer

-------------------------------------------------------------------------------

[wrongly parked bikes]

Dear resident,

As we announced not too long ago, we are going pay closer attention again to the wrongly placed bikes. It seems that there are still quite a few uncertainties when it comes to the rules and regulations, therefore we decided to write this post to clear things up.

First of all, every bike that has been placed outside of the designated parking areas can be removed. This is also mentioned in the tenant rules, on the signs, and is explained during the welcome meeting.

Second of all, every so often every bike that is parked outside the flat will receive a sticker. If the sticker is still on the bike after three weeks, it will be removed.

Finally, the bikes are not removed by us, but by the Blinker. If you have any complaints about the removal of your bike, or if you want to get your bike back, you can contact them or drop by their office in the basement of entrance D.

We hope to have cleared things up with this post.

Kind regards,

Beheer
... Bericht uitklappenBericht inklappen

Bekijk op Facebook

Home

De Pelikaanhof is een studentencomplex van DUWO gelegen aan de Pelikaanstraat / Hooigracht in Leiden. De flat is gebouwd in de jaren ’70 en sindsdien een aantal keer verbouwd en uitgebreid. De Pelikaanhof telt ongeveer 500 bewoners die allemaal studeren aan de Universiteit of Hogeschool.

Deze website wordt bijgehouden door de studentbeheerders van de Pelikaanhof. Lees vooral eens over wat we allemaal doen!

Heb je vragen over het pand, de schoonmaak, de fitness of andere zaken? Kijk eens bij de nieuwe Info & FAQ-pagina’s, waarschijnlijk staat je antwoord ertussen! Een voorbeeldvraag is: Hoe krijg ik een kamer op de Peli? 

Staat je antwoord er niet tussen of wil je ons graag persoonlijk spreken? Kom dan vooral langs op ons spreekuur, bel ons of mail ons op beheerpelikaanhof@gmail.com!  Tot dan!

Spreekuur beheer: (vanaf sept. 2019)
Dinsdag:  19.00 – 20.00

Telefoonnummers beheer:
Onze privé-nummers staan om privacyredenen niet op internet. Zie voor onze nummers dus de prikborden in de opgangen of buiten, beneden bij de ingang van ons kantoor naast de fietsenkelder.