Er ligt glas of ander afval op de binnenplaats, wat doe ik?

Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2017

Vul het klachtenformulier in, dan krijgen wij (het beheer) hier melding van. Wij houden deze meldingen bij en als dit te vaak voorkomt nemen we hierover contact op met DUWO zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Vanzelfsprekend zorgen we er ook voor dat de juiste mensen hier melding van krijgen zodat het glas wordt opgeruimd.