Mag er gerookt worden op kamers of balkons?

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2021

Roken op de kamers is toegestaan, maar stankoverlast (bijvoorbeeld doordat de rook de gang op trekt) niet. Als je huisgenoten aangeven hier last van te hebben moet je buiten op het dakterras of op de binnenplaats gaan roken. Bij problemen kan dit worden voorgelegd aan het beheer, dan wordt er een passende oplossing gezocht.

Roken op de balkons is toegestaan, maar geeft snel geluidsoverlast vanwege de mooie akoestiek van onze binnenplaats. Na 23:00 vragen we jullie dan ook om niet meer te praten op de balkons en je peuk in een moment van stilte en bezinning op te roken.

Voor blowen gelden dezelfde regels als voor tabak.