Ik geef een feest in Het Vogelnest, hoe gaat dat?/ I want to have a party in the Bird’s Nest, how do I do that?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Super leuk! Reserveer eerst de delen van de ruimte die je wilt gebruiken. Dit kan vanaf twee weken van te voren. Hoe je moet reserveren staat vermeld in Het Vogelnest zelf en onder het kopje “Hoe reserveer ik een deel van Het Vogelnest?”. Op maandagen en woensdagen wordt het reserveringsoverzicht geupdatet. Zorg er daarom voor dat je de maandag of woensdag voor jouw feest de ruimte hebt gereserveerd. Let op dat je niet kan reserveren voor een groep die bestaat uit meer dan vijf mensen die niet wonen op De Pelikaanhof. 

De huisregels gelden altijd, maar daarnaast vragen wij je extra te letten op het volgende:

  • Als er iets stuk is voor jouw reservering ingaat, moet je dit gelijk melden aan de nestoren. Doe je dit niet, kan er een boete worden opgedragen.
  • Na 22:00 uur mag er geen luide muziek worden gespeeld om rekening te houden met de bewoners boven Het Vogelnest, behalve voor collectieve feesten en activiteiten georganiseerd door de nestoren. 
  • Zorg ervoor dat je de ruimte netjes achterlaat. Dit betekent dat je jouw afval weggooit, glas zelf meeneemt, spellen weer opbergt in de spellenkast, etensresten opruimt, etc. 
  • Als je de laatste bent die de ruimte verlaat, doe je ook het licht uit. 

Awesome idea! First reserve which parts of the room you want to use. This is possible from 2 weeks in advance. How to make such a reservation is written on the posters in the Bird’s Nest and here under the heading “How do I reserve a spot in the Bird’s Nest?”.  The reservation overview is updated on Mondays and Wednesdays. Therefore, make sure that you have reserved the room on the Monday or Wednesday before your party. Please note that you cannot make reservations for a group consisting of more than 30 people. 

 

The house rules always apply, but we also ask you to pay extra attention to the following:

  • If something is broken before your reservation starts, you must report this immediately to the nesters by email. Failure to do so may result in a fine.
  • No loud music may be played after 22:00 to take into account the residents above the Bird’s Nest, except for collective parties and activities organized by the nesters.
  • Make sure you leave the room tidy. This means that you throw away your waste, mop up spills, take glass with you, store games in the games cabinet, clean up leftovers, etc.
  • If you are the last person to leave the room, you also turn off the lights.