Hoe reserveer ik een deel van Het Vogelnest? / How do I reserve a spot in the Bird’s Nest?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Als je met een grotere groep in Het Vogelnest wilt gaan zitten, is het altijd handig om van te voren te reserveren. Met een groep groter dan acht mensen is dit verplicht. Mensen die reserveren hebben altijd voorrang; al was jij er eerder, de persoon die de ruimte heeft gereserveerd heeft er recht op. Dit kan maximaal twee weken van te voren en twee keer per maand per persoon (maximaal vier zones en vier uur per keer). Reserveren doe je door een mail te sturen naar: vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Vermeld in deze mail:

  • Je naam en huisnummer op De Pelikaanhof;
  • Welke zone je wilt reserveren (Zone 1, 2, 3 of 4);
  • Hoe laat en hoe lang je wilt reserveren;
  • Voor hoeveel mensen je reserveert (schatting);
  • De reden voor de reservering

Let op dat jouw groep mensen niet mag bestaan uit meer 30 personen. Zonder reservering mag er niet gebruik worden gemaakt van de ruimte met meer dan vijf mensen die niet woonbaar zijn in de Pelikaanhof. Als er iets stuk is voor jouw reservering ingaat, moet je dit gelijk melden aan de nestoren. Doe je dit niet of pas na het begin van jouw reservering, kan er een boete worden opgedragen. Als de de reserveringsregels of de huisregels niet worden aanhouden zal je worden weggestuurd.
Aan het begin van elke week wordt het overzicht van reserveringen door de nestoren geüpdatet. Door de QR-code te scannen op de posters die hangen in Het Vogelnest, kom je bij het overzicht waar je kunt zien welke zone wanneer en om welke reden is gereserveerd. Check altijd of de zone waar jij wilt zitten is gereserveerd of niet, anders moet je later verplaatsen. 

———————————————————————————————–

If you want to sit in The Bird’s Nest with a larger group, be sure to reserve your spot in advance. Those who reserve always have priority. This is mandatory with a group larger than eight people. Note when reserving, you cannot reserve for more than five people living outside of De Pelikaanhof complex. This is possible from a maximum of two weeks in advance and a maximum of two times per month per person (maximum four zones and four hours at a time). You can make a reservation by sending an email to: vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Mention in this email:

  • Your name and house number at De Pelikaanhof
  • Which zone you want to reserve (A, B, C, or the Hok)
  • What time and how long you want to reserve
  • For how many people you reserve (estimate)
  • The reason for the reservation. 

Please note that your group of people cannot consist of more than 30 people. Without a reservation, it is not allowed to use the space with more than five people who cannot live in the Pelikaanhof. If something is broken before your reservation starts, you must report this a.s.a.p to the nesters. Failure to do so may result in a fine. If the reservation rules or the house rules are not followed, you will be asked to leave.
The overview of reservations is updated by the nesters every week. Scanning the QR code on the posters in the common room will take you to the overview where you can see which zone has been reserved, when and for what reason. Always check whether where you want to sit is reserved or not, otherwise you will have to move later.