Wat zijn de huisregels van Het Vogelnest? / What are the house rules?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023
  • Openingstijden: 08:00 uur tot 00:00 uur. Tussen 00:01 uur en 07:59 uur zijn de deuren op slot.
 • De WiFi naam is PeliVogelnest, het wachtwoord is PedroPelikaan#1
 • Houd de ruimte netjes. Dit betekent: geen lege flesjes, etensresten, onopgeborgen bordspellen, etc. 
 • Als jij de laatste bent die de ruimte verlaat, doe de lichten dan uit. De lichtknoppen zijn te vinden aan de linkerzijde van de bar en de muur achter de projector. 
 • Gebruik de ramen en het terras alleen in geval van nood. 
 • Alcohol consumeren in Het Vogelnest is toegestaan, dronkenschap niet.
 • Drugsgebruik en roken (zowel in Het Vogelnest als op het terras) zijn niet toegestaan
 • Houd rekening met elkaar. 
  • Als anderen met werk of studie bezig zijn, leid hen dan niet onnodig af.
  • Houd rekening met de mensen die boven Het Vogelnest wonen; houd na 22:00 uur het volume van de muziek laag. 
  • Rekening houden met de bovenburen geldt ook voor de leden van het Duivelsei die door de ruimte moeten lopen. Wees lief voor elkaar. 
 • Als je met een grote groep gebruik wilt maken van Het Vogelnest, is het altijd handig om te reserveren. Met meer dan acht mensen is dit verplicht. Het Vogelnest is opgedeeld in vier verschillende zones, let goed op dat je de juiste zone reserveert. Check altijd even welke zone wanneer is gereserveerd door de QR-code te scannen die op de posters in Het Vogelnest hangen. 
 • Het is niet toegestaan om met meer dan vijf mensen van buiten De Pelikaanhof gebruik maken van Het Vogelnest.
 • Zijn er dingen kapot of toe aan reparatie? Mail gelijk de nestoren. 
 • Benieuwd naar de aankomende activiteiten in Het Vogelnest? Check de Instagram of Facebook @VogelnestPelikaanhof
 • Vragen of opmerkingen over Het Vogelnest? Stuur de nestoren een mail: vogelnestpelikaanhof@gmail.com. De nestoren zijn standaard bereikbaar tussen 10:00 uur en 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. 

———————————————————————————————–

 • Opening hours 08:00 to 00:00. Between 00:01 and 07:59 the doors are locked.
 • The WiFi name is PeliVogelnest, the password is PedroPelikaan#1
 • Keep the space tidy. This means: no empty bottles, leftover food, scattered board games, etc. 
 • If you are the last to leave the space, turn off the lights. The light switches can be found on the left side of the bar and the wall behind the projector.
 • Only use the windows and terrace in case of emergency.
 • Consuming alcohol in the Bird’s Nest is allowed, drunkenness is not.
 • Drug use and smoking (both in the Bird’s Nest and on the terrace) are not allowed.
 • Be considerate of each other.
  • When others are busy with work or study, don’t unnecessarily distract them.
  • Take into account the people who live above the Bird’s Nest; after 22:00 please keep the (music) volume down.
  • Taking the upstairs neighbours into account also applies to the Duivelsei members who have to walk through this space. Be kind to eachother.
 • Reserve the space if you want to use it with a large group. This is required for groups larger than eight people. The Bird’s Nest divided into four different zones, so make sure you reserve the right zone. Always check which zone is reserved when by scanning the QR code that hangs on the posters in Het Vogelnest. The rules and exact manual on how to make a reservation are listed under the heading “How do I reserve a part of The Bird’s Nest?”
 • It is not allowed to use Het Vogelnest with more than five people from outside Het Pelikaanhof without a reservation. The maximum number of people per reservation is 30 people.
 • Are things broken or in need of repair? Mail the nesters.
 • Curious about the upcoming activities in the Bird’s Nest? Check out our Instagram or Facebook @VogelnestPelikaanhof
 • Questions or comments about the Bird’s Nest? Send the nesters an email: (vogelnestpelikaanhof@gmail.com). The nesters are available as standard between 10:00-17:00 from Monday to Friday.