Wat zijn de huisregels van Het Vogelnest? / What are the house rules?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023
  • Openingstijden: 08:00 uur tot 00:00 uur. Tussen 00:01 uur en 07:59 uur zijn de deuren op slot.
 • De WiFi naam is PeliVogelnest, het wachtwoord is PedroPelikaan#1
 • Houd de ruimte netjes. Dit betekent: geen lege flesjes, etensresten, onopgeborgen bordspellen, etc. 
 • Als jij de laatste bent die de ruimte verlaat, doe de lichten dan uit. De lichtknoppen zijn te vinden aan de linkerzijde van de bar en de muur achter de projector. 
 • Gebruik de ramen en het terras alleen in geval van nood. 
 • Alcohol consumeren in Het Vogelnest is toegestaan, dronkenschap niet.
 • Drugsgebruik en roken (zowel in Het Vogelnest als op het terras) zijn niet toegestaan
 • Houd rekening met elkaar. 
  • Als anderen met werk of studie bezig zijn, leid hen dan niet onnodig af.
  • Houd rekening met de mensen die boven Het Vogelnest wonen; houd na 22:00 uur het volume van de muziek laag. 
  • Rekening houden met de bovenburen geldt ook voor de leden van het Duivelsei die door de ruimte moeten lopen. Wees lief voor elkaar. 
 • Als je met een grote groep gebruik wilt maken van Het Vogelnest, is het altijd handig om te reserveren. Met meer dan acht mensen is dit verplicht. Het Vogelnest is opgedeeld in vier verschillende zones, let goed op dat je de juiste zone reserveert. Check altijd even welke zone wanneer is gereserveerd door de QR-code te scannen die op de posters in Het Vogelnest hangen. 
 • Het is niet toegestaan om met meer dan vijf mensen van buiten De Pelikaanhof gebruik maken van Het Vogelnest.
 • Zijn er dingen kapot of toe aan reparatie? Mail gelijk de nestoren. 
 • Benieuwd naar de aankomende activiteiten in Het Vogelnest? Check de Instagram of Facebook @VogelnestPelikaanhof
 • Vragen of opmerkingen over Het Vogelnest? Stuur de nestoren een mail: vogelnestpelikaanhof@gmail.com. De nestoren zijn standaard bereikbaar tussen 10:00 uur en 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. 

———————————————————————————————–

 • Opening hours 08:00 to 00:00. Between 00:01 and 07:59 the doors are locked.
 • The WiFi name is PeliVogelnest, the password is PedroPelikaan#1
 • Keep the space tidy. This means: no empty bottles, leftover food, scattered board games, etc. 
 • If you are the last to leave the space, turn off the lights. The light switches can be found on the left side of the bar and the wall behind the projector.
 • Only use the windows and terrace in case of emergency.
 • Consuming alcohol in the Bird’s Nest is allowed, drunkenness is not.
 • Drug use and smoking (both in the Bird’s Nest and on the terrace) are not allowed.
 • Be considerate of each other.
  • When others are busy with work or study, don’t unnecessarily distract them.
  • Take into account the people who live above the Bird’s Nest; after 22:00 please keep the (music) volume down.
  • Taking the upstairs neighbours into account also applies to the Duivelsei members who have to walk through this space. Be kind to eachother.
 • Reserve the space if you want to use it with a large group. This is required for groups larger than eight people. The Bird’s Nest divided into four different zones, so make sure you reserve the right zone. Always check which zone is reserved when by scanning the QR code that hangs on the posters in Het Vogelnest. The rules and exact manual on how to make a reservation are listed under the heading “How do I reserve a part of The Bird’s Nest?”
 • It is not allowed to use Het Vogelnest with more than five people from outside Het Pelikaanhof without a reservation. The maximum number of people per reservation is 30 people.
 • Are things broken or in need of repair? Mail the nesters.
 • Curious about the upcoming activities in the Bird’s Nest? Check out our Instagram or Facebook @VogelnestPelikaanhof
 • Questions or comments about the Bird’s Nest? Send the nesters an email: (vogelnestpelikaanhof@gmail.com). The nesters are available as standard between 10:00-17:00 from Monday to Friday. 

Hoe reserveer ik een deel van Het Vogelnest? / How do I reserve a spot in the Bird’s Nest?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Als je met een grotere groep in Het Vogelnest wilt gaan zitten, is het altijd handig om van te voren te reserveren. Met een groep groter dan acht mensen is dit verplicht. Mensen die reserveren hebben altijd voorrang; al was jij er eerder, de persoon die de ruimte heeft gereserveerd heeft er recht op. Dit kan maximaal twee weken van te voren en twee keer per maand per persoon (maximaal vier zones en vier uur per keer). Reserveren doe je door een mail te sturen naar: vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Vermeld in deze mail:

 • Je naam en huisnummer op De Pelikaanhof;
 • Welke zone je wilt reserveren (Zone 1, 2, 3 of 4);
 • Hoe laat en hoe lang je wilt reserveren;
 • Voor hoeveel mensen je reserveert (schatting);
 • De reden voor de reservering

Let op dat jouw groep mensen niet mag bestaan uit meer 30 personen. Zonder reservering mag er niet gebruik worden gemaakt van de ruimte met meer dan vijf mensen die niet woonbaar zijn in de Pelikaanhof. Als er iets stuk is voor jouw reservering ingaat, moet je dit gelijk melden aan de nestoren. Doe je dit niet of pas na het begin van jouw reservering, kan er een boete worden opgedragen. Als de de reserveringsregels of de huisregels niet worden aanhouden zal je worden weggestuurd.
Aan het begin van elke week wordt het overzicht van reserveringen door de nestoren geüpdatet. Door de QR-code te scannen op de posters die hangen in Het Vogelnest, kom je bij het overzicht waar je kunt zien welke zone wanneer en om welke reden is gereserveerd. Check altijd of de zone waar jij wilt zitten is gereserveerd of niet, anders moet je later verplaatsen. 

———————————————————————————————–

If you want to sit in The Bird’s Nest with a larger group, be sure to reserve your spot in advance. Those who reserve always have priority. This is mandatory with a group larger than eight people. Note when reserving, you cannot reserve for more than five people living outside of De Pelikaanhof complex. This is possible from a maximum of two weeks in advance and a maximum of two times per month per person (maximum four zones and four hours at a time). You can make a reservation by sending an email to: vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Mention in this email:

 • Your name and house number at De Pelikaanhof
 • Which zone you want to reserve (A, B, C, or the Hok)
 • What time and how long you want to reserve
 • For how many people you reserve (estimate)
 • The reason for the reservation. 

Please note that your group of people cannot consist of more than 30 people. Without a reservation, it is not allowed to use the space with more than five people who cannot live in the Pelikaanhof. If something is broken before your reservation starts, you must report this a.s.a.p to the nesters. Failure to do so may result in a fine. If the reservation rules or the house rules are not followed, you will be asked to leave.
The overview of reservations is updated by the nesters every week. Scanning the QR code on the posters in the common room will take you to the overview where you can see which zone has been reserved, when and for what reason. Always check whether where you want to sit is reserved or not, otherwise you will have to move later.

Wat zijn de openingstijden van Het Vogelnest? / What are the opening hours?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Het Vogelnest is open van 08:00 uur tot 00:00 uur. Tussen 00:01 uur en 07:59 uur gaan de deuren automatisch op slot. Zorg dus dat je voor die tijd uit de ruimte bent.

———————————————————————————————–

Opening hours are from 08:00 to 00:00. Between 00:01 and 07:59 the doors are automatically  locked. Be sure to leave the space before this happens.

Hoe werkt de ruilbieb van De Pelikaanhof?

Laatst bijgewerkt: 27 juni 2023

Bij de brievenbussen bij toren A hangt de ruilbieb van De Pelikaanhof. De ruilbieb is een initiatief van het Studentbeheer. De minibieb is er voor alle bewoners, dus voel je vrij om mee te doen. Ruil boeken, leen ze, of voeg een aantal boeken uit jouw boekenkast toe!

Veel leesplezier!

Wie is Pedro de Pelikaan? / Who is Pedro the Pelican?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Pedro de Pelikaan is de mascotte van Het Vogelnest. Je maakt hem blij door de ruimte netjes te houden, je aan de huisregels te houden maar vooral ook door plezier te hebben in Het Vogelnest Hij hoopt jullie allemaal snel te zien in Het Vogelnest.

———————————————————————————————–

Pedro the Pelican is the mascot of the Bird’s Nest. You make him happy by keeping the room tidy, by adhering to the house rules, but above all by having fun in the common room of De Pelikaanhof. He hopes to see you all soon at the Bird’s Nest!

Hoe werkt de Ruilbieb van Het Vogelnest? / How does the exchange library work?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Alle boeken in Het Vogelnest behoren tot de Vogelnest Ruilbieb! Heb je je eigen  boeken onderhand wel uitgelezen en wil je nieuwe boeken ontdekken? Neem een boek uit Het Vogelnest mee en zet er je eigen boek voor terug. Zo is de collectie boeken hier constant in roulering. Let wel, dit is niet de enige ruilbieb die De Pelikaanhof heeft. Er is namelijk ook een Pelikaanhof Ruilbieb te vinden in toren A. 

———————————————————————————————–

All books in the common room belong to the Vogelnest Ruilbieb! It’s a little exchange library. Here you can exchange your own books for the ones in the Ruilbieb. Take a book from the Vogelnest and switch it with a book of your own in return. This way we keep the collection of books here in constant circulation. Please note there is another Ruilbieb in the building, namely De Pelikaanhof Ruilbieb located in tower A. 

Er is (geluids)overlast van mensen in Het Vogelnest, wat nu? / I’m being disturbed by loud sounds from people in the Bird’s Nest, what do I do?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Mail gelijk de nestoren via vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Heeft het echt nood? Dan kan je de nestoren bellen. Vanwege privacy, staan deze nummers niet online. De nummers van de nestoren staan vermeld op het whiteboard in Het Vogelnest en op de bellijsten van het beheer rondom Het Vogelnest.

———————————————————————————————–

Mail the nesters right away via vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Is it an emergency? Then you can call the nesters. Due to privacy, these phone numbers cannot be found online. The numbers of the nesters are listed in the Bird’s Nest and on the lists of het Beheer at het Beheerdershok next to the door of the bicycle cellar at entrance B.

Ik geef een feest in Het Vogelnest, hoe gaat dat?/ I want to have a party in the Bird’s Nest, how do I do that?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Super leuk! Reserveer eerst de delen van de ruimte die je wilt gebruiken. Dit kan vanaf twee weken van te voren. Hoe je moet reserveren staat vermeld in Het Vogelnest zelf en onder het kopje “Hoe reserveer ik een deel van Het Vogelnest?”. Op maandagen en woensdagen wordt het reserveringsoverzicht geupdatet. Zorg er daarom voor dat je de maandag of woensdag voor jouw feest de ruimte hebt gereserveerd. Let op dat je niet kan reserveren voor een groep die bestaat uit meer dan vijf mensen die niet wonen op De Pelikaanhof. 

De huisregels gelden altijd, maar daarnaast vragen wij je extra te letten op het volgende:

 • Als er iets stuk is voor jouw reservering ingaat, moet je dit gelijk melden aan de nestoren. Doe je dit niet, kan er een boete worden opgedragen.
 • Na 22:00 uur mag er geen luide muziek worden gespeeld om rekening te houden met de bewoners boven Het Vogelnest, behalve voor collectieve feesten en activiteiten georganiseerd door de nestoren. 
 • Zorg ervoor dat je de ruimte netjes achterlaat. Dit betekent dat je jouw afval weggooit, glas zelf meeneemt, spellen weer opbergt in de spellenkast, etensresten opruimt, etc. 
 • Als je de laatste bent die de ruimte verlaat, doe je ook het licht uit. 

Awesome idea! First reserve which parts of the room you want to use. This is possible from 2 weeks in advance. How to make such a reservation is written on the posters in the Bird’s Nest and here under the heading “How do I reserve a spot in the Bird’s Nest?”.  The reservation overview is updated on Mondays and Wednesdays. Therefore, make sure that you have reserved the room on the Monday or Wednesday before your party. Please note that you cannot make reservations for a group consisting of more than 30 people. 

 

The house rules always apply, but we also ask you to pay extra attention to the following:

 • If something is broken before your reservation starts, you must report this immediately to the nesters by email. Failure to do so may result in a fine.
 • No loud music may be played after 22:00 to take into account the residents above the Bird’s Nest, except for collective parties and activities organized by the nesters.
 • Make sure you leave the room tidy. This means that you throw away your waste, mop up spills, take glass with you, store games in the games cabinet, clean up leftovers, etc.
 • If you are the last person to leave the room, you also turn off the lights.

Er is iets kapot gegaan in Het Vogelnest, wat moet ik nu doen? / Something is broken, what do I do?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Mail gelijk de nestoren via vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Meld:

 • Wat er stuk is gegaan,
 • Waar het stuk is gegaan (welke zone)

Zorgen de resten voor een gevaarlijke situatie (struikelgevaar, glas, etc.)? Laat het zo netjes mogelijk achter door bijvoorbeeld er een bordje bij te zetten of het aan de kant te zetten. 

———————————————————————————————–

Mail the nesters right away via vogelnestpelikaanhof@gmail.com. Report:

 • What is broken,
 • Where it is (which zone specifically)

Do the remains create a dangerous situation (tripping hazard, glass, etc.)? Leave it as tidy as possible by, for example, putting a sign next to it or putting it aside.

Hoe kan ik de nestoren bereiken? / How can I reach those in charge?

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

De nestoren, de bewoners die Het Vogelnest beheren, zijn Nanique Kok en Joël de Groot. Zij zijn te bereiken via vogelnestpelikaanhof@gmail.com van maandag op vrijdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur. Ook zijn de nestoren bereikbaar via Facebook en Instagram @VogelnestPelikaanhof. Ook checken zij twee keer per doordeweekse dag Het Vogelnest, in de ochtend en in de avond. In nood zijn Nanique en Joël te bereiken per telefoon. Deze nummers zijn voor privacyredenen niet online, maar zijn te vinden in Het Vogelnest.


The nesters, or the students who manage the Bird’s Nest, are Nanique Kok and Joël de Groot. These can be reached via vogelnestpelikaanhof@gmail.com from Monday to Friday between 10:00-17:00. The nesters can also be reached via Facebook and Instagram @VogelnestPelikaanhof. They also check the Bird’s Nest twice a weekday, in the morning and in the evening. In case of an emergency, Nanique and Joël can be reached by phone. These numbers cannot be found online for privacy reasons but can be found in the Bird’s Nest and on the call list of het beheer at het beheerdershok next to the door of the bicycle cellar at entrance B.